Stamboom Pagina

Van de familienamen De Kwaadsteniet, De Kwaasteniet, Kwasteniet, De Quaasteniet, De Quastenit, Weerman en aanverwante families

In de onderstaande pagina's vindt u onze familie uitgeplozen, zowel de familie de Kwaasteniet alsook de familie van mijn vrouw, de familie Weerman.

De stamboom gegevens van de familie de Kwaasteniet zijn veelal gebaseerd op het boek "De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet (1750-1808), diens voorouders sinds 1537 en hun (verre) familieleden" van D. de Kwaadsteniet  ISBN90 6455 158 8. Dit boek, uit 1992, is verbeterd en aangevuld met eigen onderzoek, voornamelijk via internet en contacten met familieleden. Het onderzoek is echter nooit gereed, wat u hier ziet is de laatst gepubliceerde versie maar kan natuurlijk elk moment gewijzigd worden. Op het ogenblik worden er bijna 4500 personen in de stamboom genoemd. Maar deze zal in de loop der tijd steeds uitgebreid worden. Mocht u meer gegevens over een genoemde persoon weten of misschien een foto hebben van een bepaald persoon uit de stamboom, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via dit emailadres.

De afstammelingen van Willem Adriaensz. "de Quaadsteniet" die nu nog in leven zijn, komen allen voort uit 1 stamvader Jan Vink de Quaadsteniet (1750-1808). Deze heeft drie zonen die de stamvaders worden van de drie hoofdvarianten van onze familienaam. Zoon Willem die de stamvader wordt voor allen mensen met de familienaam "De Kwaadsteniet"". Daarnaast zoon Pieter die zorgt voor de nazaten met de naam "De Kwaasteniet" en "Kwasteniet" (deze wonen allemaal in de USA) en als laatste zoon Cornelis die verantwoordelijk is voor alle mensen met de naam "De Quaasteniet" en "De Quastenit" Alle andere varianten zoals Quaesteniet, Quaatsteniet en Quaadsteniet zijn allemaal uitgestorven of de schrijfwijze is naar één van de bestaande varianten geëvolueerd.

Het uitzoekwerk voor de stamboom van de familie Weerman is volledig via het internet gedaan, ik ben daarbij dan ook niet verder dan +/- 1725 gekomen. Voor oudere gegevens moet men nu nog fysiek naar de archieven toe. Dat is voor mij, nu ik in Frankrijk woon, een beetje lastig. Het wachten is op de volledige digitalisering van alle (kerk)archieven, dan kan ik weer vanachter mijn computer verder zoeken. Ook is de onderbouwing van de gepresenteerde gegevens van de familie Weerman ver te zoeken. Ik ben volledig blind gevaren op de gegevens die op internet te vinden zijn geweest en heb dus meestal geen dubbelcheck mogelijkheden gehad want het zijn vaak enkelvoudige bronnen of stamboomgegevens die andere mensen gepubliceerd hebben.

Hieronder vindt u van de Quaadsteniet een parenteel in tekstvorm vanaf onze vroegste voorouder. Een parenteel is een opsomming van alle nakomelingen van een bepaalde voorouder. Daarnaast wordt een grafische stamboom weergegeven voor alleen de mensen met de familienaam "Kwaasteniet". Van de andere varianten is ook iets dergelijks te maken maar ik moest ergens stoppen nietwaar? Verder wordt er een cirkelkwartierstaat van mij weergegeven. Een kwartierstaat is een overzicht van de ouders van de ouders van mijn ouders enz.. Deze kwartierstaat gaat terug tot 9 generaties. Het is niet mogelijk om een cirkelkwartierstaat te produceren waarin alle generaties getoond worden. Het gaat dan om teveel personen. Bij 9 generaties praten we al over 512 voorouders waarvoor in het plaatje een plaatsje gereserveerd moet worden. Bij nog meer generaties worden de letters echt onleesbaar. Vandaar dat de cirkel kwartierstaat van Aat de Kwaasteniet stopt bij 9 generaties, terwijl bij sommige takken terug gegaan kan worden tot 15 generaties.
Hetzelfde wordt gedaan met de familie Weerman. Dus daar ook een parenteel een stamboom en een cirkel kwartierstaat van mijn vrouw Marry Weerman.
Daaronder wordt een tekstuele kwartierstaat tot op het diepste niveau van onze kinderen Martijn en Jeroen zichtbaar gemaakt. Dus de twee families Kwaasteniet en Weerman in één kwartierstaat. Daarnaast ziet u een kwartierstaat in Fractal en in cirkel formaat. Bij de Fractalvorm is het mogelijk om meer generaties zichtbaar te maken dan bij een cirkelkwartierstaat.

Let trouwens op want alle kwartierstaten en stambomen zijn plaatjes van rond de 4-5Mb. Als u dus een langzame verbinding met internet hebt (zoals bij ons op het franse platteland) kan het lang duren voordat het gehele plaatje binnen is.

De uitgezochte stambomen bevatten meer informatie en zijn uitgebreider dan hier getoond. Daarom wil ik op verzoek ook GEDCOM of PDF bestanden leveren voor de mensen die zelf met stambomen bezig zijn. Neem dan even contact met mij op via email. Voor mensen met de familienaam de Kwaasteniet en varianten daarvan wil ik ook een uitdraai maken zonder privacyfilter, zodat alle levende personen ook zichtbaar worden met foto e.d.

Privacy: Het is binnen de genealogie een goed gebruik om geen gegevens te publiceren van personen die in leven zijn, behalve de naam. Hierbij wordt de stelregel gehanteerd dat personen die niet zijn overleden of waarvan geen overlijdensdatum bekend is maar nog jonger zijn dan 110 jaar, in leven kunnen zijn. Uitzondering hierop is als de betreffende persoon toestemming voor publicatie heeft gegeven.

Parenteel van Willem Adriaensz. geb. 1537. De verre voorouder van de familie de Kwaasteniet Grafische stamboom van de familienaam "de Kwaasteniet" Cirkel Kwartierstaat van Aat de Kwaasteniet (9 generaties)
Parenteel van Herman Berendt Weerman geb. 1725. De "oudst bekende" voorouder van de familie Weerman Grafische stamboom van de familienaam "Weerman" Cirkel Kwartierstaat van Marry Weerman (8 generaties)
Tekstuele kwartierstaat van Martijn en Jeroen (17 gen) Fractal kwartierstaat van Martijn en Jeroen (13 gen) Cirkel kwartierstaat van Martijn en Jeroen (9 gen)